Persbericht over de studiedag op 31 oktober

Israël en de volken  –  Gods weg (op)nieuw leren lezen

 

Op de dag van de Hervorming – opnieuw een stellingname : het is tijd voor een nieuwe hervorming! 

Laten we eerlijk zijn over de eeuwenlange misvatting dat de rol van Israël min of meer was uitgespeeld toen Jezus op het wereldtoneel verscheen. Hebben wij de Bijbel soms met een anti-Joodse bril gelezen? Wat hebben we begrepen van de weg die God gaat met Israël en de volken?

Ds. Edjan Westerman schreef er ‘een integere en diepgaande studie’ (prof. dr. A. Houtman, PThU) over die resulteerde in de uitgave ‘de Messias leren’, uitgegeven door uitgeverij Boekencentrum. Het Evangelisch Werkverband organiseert op 31 oktober in Ermelo haar studiedag rondom het verschijnen van deze belangrijke uitgave. 

Tijdens deze Israëlconferentie op 31 oktober gaan we in op de thematiek dat God, de Messias, de kerk en Israël onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en blijven. Het Evangelisch Werkverband (EW) organiseert deze dag met medewerking van dr. Arjan Plaisier (scriba PKN), dr. Henk Vreekamp (oud-Israëlpredikant van de Ned. Hervormde Kerk), ds. Henk Poot (EW en Chr. voor Israël), ds. Edjan Westerman en anderen.

’s Ochtends worden de grondgedachten van het boek gepresenteerd en zullen Plaisier, Vreekamp en Poot hun reactie op het boek geven. Daarna volgt een forumdiscussie met de zaal. We zingen ook liederen die onze verbondenheid met Israël uitdrukken.
logo

Workshops
Tijdens het middagprogramma is er gelegenheid om workshops te volgen. Er is keuze uit de thema’s ‘Israël voor dummies’ (Henk Poot), ‘Nieuw zicht op Gods weg met Israël en de volken – omkeren en omdenken in de praktijk’ (Edjan Westerman), een Bijbelleesworkshop en een muzikale workshop met Marcel van der Poel.

Deze studiedag is uitermate geschikt voor iedereen die meer wil weten over de positie van Israël in relatie tot ons christelijk denken en onze (kerkelijke) praktijk. Opgave is mogelijk via het Evangelisch Werkverband binnen de PKN: www.ewv.nl