70 jaar Israël en Psalm 80

De weg van Israël en de weg van de Messias en God Zelf – een verkenning

In verband met het 70-jarig jubileum van de staat Israël stelde de redactie van Israël en de Kerk mij de vraag of ik een artikel zou willen schrijven “… over de Messiaanse weg van Israël? In hoeverre is het Joodse volk de weg van de lijdende Messias gegaan, tot en met de opstanding?”                           

Dat in het maartnummer (jaargang 17, 2018, no.1) van dit blad een artikel te lezen valt, moet niet begrepen worden alsof deze vraag nu overduidelijk beantwoord is, alsof het geheim van de weg van Israël en haar Messias geheel doorgrond zou kunnen zijn. Daarom in de titel ook het woord ‘verkenning’. Voor deze verkenning heb ik mijn insteek genomen vanuit Psalm 80. Het artikel valt hier te downloaden als pdf. Ook is een pdf van het hele maartnummer te downloaden.